Kategoriarkiv: På gång

Frukostföreläsning onsdag den 22:a februari tillsammans med Uffe ”Doktor Stolt” Bergman

Jag kommer kommer på en frukostföreläsning tillsammans med Ulf Bergman, presentera verktyg för förändring, innovation och problemlösning. Dessutom kommer jag lyfta det utmaningar som är vanligast och hur man undviker de vanligaste fällorna. Uffe kommer berätta hur man kan kraftsamla och skapa samsyn och engagemang för varumärket genom Stoltmodellen.

 

Läs mer här:
Välkommen till det kostnadsfria frukostseminariet Varumärket & Den effektiva förändringsledningen onsdag 22 februari. Frukost serveras från kl 8.01 och seminariet pågår mellan kl 8.30-9.30. Adressen är återigen K22/Krukmakargatan 22 på Södermalm. Varmt välkommen.

Anmäl dig här eller till ulf@stoltkommunikation.se

Den 27:e februari håller jag föredrag hos Företagsutbildarna

Den 27:e februari åker jag tillsammans med Dag Lotsander upp till Hudiksvall för att delta som föredragshållare på ett halvdagsseminarium med rubriken: ”Ledarskap nyckeln till framgångsrikt leanarbete”.

Jag kommer att prata om bl.a.

  • Vad är Förändringsledning och en beskrivning av modellen från Prosci för ”Change Management”
  • Varför är det så viktigt att arbeta med ledning av förändring och vad händer om vi inte gör detta?
  • ADKAR-modellen för mätning av förändringsprocessen
  • Hur kan man mäta mognadsgrad?
  • Vad säger undersökningar som gjorts inom området och vilka slutsatser kan vi dra av dessa?

Läs mer på denna länk: KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYTT FÖNSTER

 

Rundabordssamtal 22:a november

Den 22:a november samlar jag tillsammans med min samarbetspartner Dag Lotsander ihop några av våra mest ansedda kunder till ett andra rundabordssamtal detta år.

Ämnet som kommer att diskuteras är:

Möjligheter och hinder för tvärfunktionellt arbete –

Vi frågar oss och kommer att diskutera:

  1. Vilka olika möjligheter finns att dra nytta av vid väl fungerande tvärfunktionellt arbete?
  2. Vilka faktorer kan motverka den önskade utvecklingen mot bättre tvärfunktionellt arbete och processer?