Rundabordssamtal 22:a november

Den 22:a november samlar jag tillsammans med min samarbetspartner Dag Lotsander ihop några av våra mest ansedda kunder till ett andra rundabordssamtal detta år.

Ämnet som kommer att diskuteras är:

Möjligheter och hinder för tvärfunktionellt arbete –

Vi frågar oss och kommer att diskutera:

  1. Vilka olika möjligheter finns att dra nytta av vid väl fungerande tvärfunktionellt arbete?
  2. Vilka faktorer kan motverka den önskade utvecklingen mot bättre tvärfunktionellt arbete och processer?