Intervjuad om ämnet förändringsledning

Idag träffade jag en ny och mycket trevlig bekantskap, nämligen Eva Lindvik. Eva intervjuar just nu olika personer om deras syn på förändrings- och förbättringsarbete för att sprida kunskap om detta i olika sociala medier. Vi hade en mycket givande och lärorik diskussion om ämnet, vilket jag tror gav oss båda lite nya insikter och kunskaper för framtiden.

Vill du veta mer om Eva?

Läs mer här: Länk i nytt fönster