Låt andra komma till sin rätt

Andra ska få komma till sin rätt och bli sedda och hörda

För mig som konsult är det viktigt att inte sätta mig själv i centrum när jag är i ett uppdrag, utan istället alltid låta andra komma till sin rätt. Det är därför viktigt, och jag påtalar det ofta för de jag arbetar får i mina uppdrag, att ledare måste kliva fram och ta personligt ansvar för de förändringar och de effekter man vi se i framtiden. Att låta en projektledare eller annan konsult ta det ansvaret kommer aldrig att fungera. Dessbättre så finns det alltid en enorm outnyttjad potential och kraft i alla organisationer. Tricket är att släppa dessa fria och mot gemensamma mål.