Elsa Brodin – HR Chef Swedish Space Corporation

”Jag har haft förmånen att arbeta med Anders i förändringsprojekt både inom KF, Vattenfall och nu senast på SSC. Anders är en synnerligen professionell förändringsledare med stort intresse för omvärlden och metodutveckling. Han är både driven och drivande och genom sin behagliga personlighet har han lätt att få människors förtroende och därigenom uppnå resultat. Anders är en tillgång för sin uppdragsgivare.”