Hur jag arbetar

Efter att ha arbetat mer än 20 år som konsult, kan jag konstatera att jag har etablerat ”mitt sätt” att arbeta på. Det går i stort sett ut på följande:

Skapa ett gediget förtroende hos uppdragsgivaren och dennes närmaste medarbetare. Lär dig verksamheten så bra som möjligt och var inte rädd för att ställa “dumma frågor”. Se till att i början av uppdraget få träffa alla nyckelpersoner som berörs eller kan påverka resultatet av uppdraget. Eftersträva att bli “ett med kunden”, men glöm aldrig bort att ständigt påminna ledare och medarbetare att det är dom som är ansvariga för effekter som ska uppnås. Jag som konsult är bara inne en kortare tid för att hjälpa till genom att bidra med mer energi och utmana i att tänka i nya banor.