Förändringsledare

Saxat från Prosci´s hemsida så som hörnpelare i Prosci´s synsätt kring förändring.

”Organizations do not change, people do.”

Har ni behov av att säkerställa att de förändringar ni vill genomföra genom era projekt verkligen lyckas och att alla påverkade medarbetare är ”med på tåget”?

Jag går in i rollen som förändringsledare. Det innebär i korthet att jag hjälper ledare att nå de mål som är satta utifrån en bestämd framtidsbild. Som certifierad Prosci Practitioner tar jag hjälp av Prosci´s best practices, metoder och verktyg, för att skapa en skräddarsydd och anpassad process för att styra och realisera arbetet med att genomföra de förändringar som är beslutade.

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om för följande kunder:

  • Vattenfall   
  • Praktikertjänst   
  • Swedish Space Corporation