Interimschef

Ibland behövs ledarförstärkning i samband med tillfälliga och snabba förändringar. Jag går in som interimschef, med syftet att överbrygga den tillfälliga ledarbrist som uppstått. Jag adderar ofta rollen som förändringsledare till detta uppdrag, då det nya ledarskapet ofta kräver någon typ av förflyttning eller förändring. När rekrytering av ordinarie chef är klar och den nya personen är tillsatt, är jag delaktig i överlämning och en bra introduktion.

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

  • Vattenfall
  • MTR Tech