Programledare

Större förändringar eller samtidigt pågående projekt brukar ibland organiseras i ett särskilt uttalat program. Syftet är att hålla samman flera av varandra beroende projekt eller utvecklingsinitiativ. Ofta har dessa projekt och initiativ samma slutmål och ska tillsammans bidra till gemensamma effektmål.

Jag tar i uppdragsform ansvar för att organisera flera projekt i programform och bemannar upp ett programkontor som tillsammans hjälper till att hålla ordning på rapportering, uppföljning och styrning, samt inte minst övergripande förändringsledning. Roller jag ofta bemannar projektkontoret är personer från HR (HRBP eller HR Chef), Controller och kommunikation. Dessa delar är vitala för att få styrning på helheten.

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

  • Vattenfall
  • Swedish Space Corporation
  • Sveriges Radio Förvaltning