Identifiera lämpliga förändringsledare

I samband med en pågående eller kommande förändring, är det ofta helt avgörande att man har rätt personer på plats för att driva förändringen i mål. Då vi människor alla är olika, är vissa av oss mer lämpade att driva förändring än andra. Det betyder med andra ord att om fel person får detta som ansvar, kommer denne att må dåligt och inte göra ett bra jobb.

Genom en etablerad forskningsbaserad metod för att klassificera beteenden utifrån hur man förhåller sig till auktoriteter, hjälper jag er att bemanna teamet av förändringsledare eller bara analysera hur en viss grupp ser ut utifrån detta perspektiv.

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om för följande kunder:

  • Praktikertjänst  
  • Länsförsäkringar AB  
  • Samsung Nordic