Leantransformation

Jag har under de senaste sju åren varit huvudansvarig för införande av Lean som filosofi och metod för ständiga förbättringar inom 3 stora organisationer. Dessa uppdrag har huvudsakligen delats in i följande 5 steg.

 1. Inledande förstudie och mobilisering
 2. Search, urval och utbildning av förändringsledare och andra nyckelroller
 3. Stöd vid ett Lean-införande i form av en pilot
 4. Framtagning av en skräddarsydd Metod- & verktygslåda
 5. Framtagande av beslutsunderlag och plan för bredare införande

Hur pass väl detta arbete lyckas vilar till stor del på grad av efterlevnad av följande kritiska framgångsfaktorer och råd:

 1. Filosofin kommer före metoder och verktyg
 2. Pull, inte push
 3. Vem/vilka före vad/hur
 4. Genomtänkt och rätt – inte fort och fel
 5. Lean är inte ett projekt utan en kulturresa som inte stannar

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

 • Länsförsäkringar AB    
 • Vattenfall Business Services Nordic AB    
 • Samsung Nordic AB   

Kontakta mig för att få mer information om detta erbjudande.