Förstudie – ”Lean readiness”

« Undvik onödiga risker – Gör en förstudie till ett fast pris! »

I stort sett alla företag och organisationer har en ärlig och uttalad vilja att hela tiden förbättra sig. Vissa har detta i sitt ”DNA”, andra har relativt bra processer på plats för att åstadkomma ständiga förbättringar och en del har hamnat rejält på efterkälken och behöver lyfta sig rejält för att ens överleva. En del företag väljer därför, utan att först göra en analys om förutsättningarna finns, att ”införa Lean”.

Jag anser, tillsammans med mina samarbetspartners och experter, att detta är fel tillvägagångssätt. Innan en satsning av det slaget påbörjas, måste man kontrollera om det finns en förmåga och uthållighet på plats, eller om det är läge att vänta ett tag, tills förutsättningarna är dom rätta.

Syftet med denna förstudie, som till största del sker i workshopform tillsammans med ledningsgruppen, är att ledningen ska skapa sig en egen bild av hur ett eventuellt införande  ska gå till, samt möjligheter och hot som finns att ta hänsyn till.

Referensuppdrag inom detta område finns att läsa om här:

  • ICA Stop
  • Almi Företagspartner
  • Dina Försäkringar