Framtagning av övergripande affärsmodell

« Kom igång med affärsmodellering enkelt och till ett fast pris! »

screenshot-2016-10-20-15-46-45screenshot-2016-10-20-15-39-33

  • Saknar ni en gemensam bild av hur er affärsverksamhet fungerar och vad den består av?
  • Behöver ni skapa möjligheter för att enkelt överblicka var brister finns och hitta sätt att angripa dessa brister?
  • Kan organisationen och externa intressenter förstå hur ert företaget egentligen fungerar, vad som skapar värde och vilka kundsegment ni bör satsa på och vilka olika beroenden som finns för att allt ska fungera tillsammans?

Lösningen kan vara att visualisera er verksamhet som en affärsmodell enligt ”Business Model Canvas”.

Med hjälp av erfarna workshopledare hjälper vi er att ta fram en förklarande bild hur er affärsmodell ser ut och fungerar. Vi gör detta på ett strukturerat sätt genom att för ledningen introducera och utbilda i modellen, driva workshops och tillsammans med er skapa en tydlig och översiktlig beskrivning av er affärsmodell.

Läs mer om Business Model Canvas här (öppnas i nytt fönster): Länk

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

  • Swedish Space Corporation