Value Proposition Canvas

screenshot-2016-10-20-15-55-22

Jag levererar i samverkan med samarbetspartner, en komplett workshop  för 5-10 personer där era viktigaste erbjudanden identifieras och beskrivs utifrån den model som tagits fram inom ramen för Strategyzers ”Value Proposition Canvas!