Formulering och visualisering av strategiska mål

screenshot-2016-10-20-20-37-51

Formulering och visualisering av strategiska mål och vägen dit – Visual Game Plan

Fastnar ni i era traditionella affärsplaner och saknar ni den där visuella bilden som visar hur er färdplan ser ut – ”På riktigt”?

Jag har tagit fram ett pragmatiskt och väl fungerande arbetssätt för hur en långsiktig affärsplan kan tas fram och visualiseras. Den utgår ifrån visionen och de övergripande målen, och resulterar i en karta som tydligt visar vägen mot målet. Med detta sätt att arbeta skapar man en bra förankring i gruppen som är ansvarig för detaljerna  i affärsplanen samt en visuell bild av hur vägen till målet ser ut. Inte minst får man en bra visuell helhetsbild som kan användas för att sprida budskapet inom organisationen.

Citat från en nöjd kund – Leif Österbo, President, Satellite Management Services at SSC – Swedish Space Corporation

”I arbetet med vår affärsplan använde vi oss av ett koncept som visualiserade vår plan framåt på ett mycket bra sätt. Resultatet blev en Game Plan som vi nu kan använda både för att styra och följa upp verksamheten samt för att kommunicera till våra medarbetare. Anders ledde framtagningen av vår Game Plan på ett föredömligt sätt, en utmaning med tanke på att vi är en relativt liten organisation men som är utspridd över hela världen.

Jag är väldigt nöjd med resultatet och vi kommer ha användning av metodiken även vid utveckling av framtida affärsplaner.”

 

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

Vill du ha mer information, kontakta mig genom att klicka på länken: Länk som öppnas i separat fönster