The Creative Game Show

Som en egen del eller inbakat i annan tjänst, tar jag in min samarbetspartner Teo Härén och genomför en workshop för att skapa energi runt kreativitet.

screenshot-2016-10-21-09-32-30The Creative Game Show är en tävling där man uppmuntras vara kreativ och tävlar i en frågesport där olika frågor skall lösas på kreativa sätt. Formatet är ”GAME SHOW” där Teo leder det som om det vore en frågesport på TV.

Man kan tävla i lag eller induviduellt och man lär sig  ett antal olika ”verktyg” som går att använda i vardagen för att vara med kreativ.

Det brukar vara en mycket uppskattade workshop och tar en timme att genomföra. Jag lovar  både skratt och aha upplevelser som gör de som deltar medvetna om sin kreativa potential.

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

  • Swedish Space Corporation