Praktikertjänst

Projektledare för uppbyggnad av ett Shared Service Center

Ansvarade för upprättade ett ”Shared Service Center” för Personal/ lön, IT och Ekonomi bestående av 115 personer. Arbetet innehöll en stor del förändringsledning och ingick i ett första steg till att skapa en grund för att etablera ständiga förbättringar inom hela den administrativa verksamheten inom Praktikertjänst.

 

Vill du ha mer info nu, kontakta mig på: Länk som öppnas i separat fönster