Prosci

Prosci är ett forskningsbaserat företag som genomför studier för att utröna vilka faktorer som är viktigast att ta hänsyn till i en förändring. Proscis senaste undersökning är daterad från 2009 och omfattar 575 organisationer i 65 länder. Enligt den är de fem viktigaste bidragande orsakerna till lyckade förändringar:

  1. Aktivt och synligt sponsorskap från högsta ledningen
  2. Återkommande och öppen kommunikation om behovet av förändringen
  3. Ett strukturerat angreppssätt för att hantera människorna i förändringen
  4. Tydligt avsatta resurser och en öronmärkt budget för förändringsledning
  5. Engagerade medarbetare som aktivt deltar i förändringsarbetet