ADKAR-modellen

Prosci har tagit fram en modell som beskriver de olika steg som individer i en förändring behöver ta för att förändringen ska vara framgångsrik. Modellen och dess verktyg har fått stort genomslag och används idag av 2/3 av Fortune 100 företagen. De fem stegen inkluderar:

  1. Awareness – medvetenhet om behovet av förändring
  2. Desire – viljan att förändras
  3. Knowledge – kunskapen att prestera optimalt i det önskade läget
  4. Ability – möjligheten (t.ex. tid, verktyg etc.) att prestera i det önskade läget
  5. Reinforcement – förankring av det önskade läget för att motverka regression

screenshot-2016-10-20-23-26-18