Swedish Space Corporation

Transformation and Change Manager

En av SSC´s divisioner, Satellite Management Services, skiftade från regionala/ autonoma organisationer till större globala leveransorganisationer styrda av mindre regionala organisationer med P&L-ansvar. Uppdraget innebar att driva och organisera förändringsarbetet. Totalt ingick 16 olika initiativ med en mängd olika syften och grader av utmaningar. Uppdragen spände ifrån allt från att skapa ny teknisk infrastruktur för kärnverksamheten (Satellit-kommunikation) till att effektivisera processer inom ramen för den nya globala organisationen. Verksamheten har ca 200 medarbetare och är spridd över hela världen med siter i Chile, USA, Canada, Hong Kong, Kina, Australien och Sverige.

Vill du ha mer information, kontakta mig genom att klicka på länken: Länk som öppnas i separat fönster