Hälsomätning av projekt

« Kom igång med ert förändringsarbete enkelt och till ett fast pris! »

Står ni i startgroparna att starta ett projekt eller kanske redan kommit igång, men läget  känns inte riktigt under kontroll? Behöver ni en bild av varför projektet inte går bra? Jag genomför en hälsomätning i formatet ”PCT Analyzer” till ett fast pris.

pct-model

Förutsättning:
Ni driver eller har initierat ett projekt och vill veta mer om möjligheterna att lyckas.

Genomförande:
Arbetet innebär att mäta och analysera det utvalda projektet i de tre perspektiven Project Management, Change Management och Leadership/Sponsorship och därigenom öka chanserna att lyckas. Jag träffar 6-8 personer som ingår i projektorganisationen och intervjuar var och en under en halvtimme.

Resultat:
Jag sammanfattar resultatet i en översiktlig graf och ger er projektsponsor vår bild av vad som behöver göras för att öka möjligheterna att lyckas med projektmål och realisering av effektmål.

Detta ingår:
• Ett förberedande möte med er som beställare
• Möte med 6-8 personer ut projektorganisationen
• Rapportering av resultat och åtgärder till ledningen.

Detta får ni:
• Sammanfattning av resultatet av hälsomätningen
• Mina rekommendationer gällande åtgärder som kan eller bör vidtas.

Jag erbjuder denna tjänst till ett fast pris. Kontakta mig för att få mer information!