Analys av ägarskap till en förändring

« Kom igång med ert förändringsarbete enkelt och till ett fast pris! »

Är du ansvarig för att genomföra en större förändring i er organisation? Då bör du skaffa dig en konkret bild över dina ledares förmåga och vilja att hjälpa dig att nå målen som förändringen innebär.

Varje förändring kräver ett äkta och gediget ägarskap från ledningshåll. Inom området förändringsledning kallar vi hanteringen av detta för ”Sponsorship roadmap”.

Precis som det låter är detta ett sätt att, för respektive ledare, staka ut vägen till en lyckad förändringsresa.  Förutsättningen för att lyckas är som vanligt en bra initial analys, i detta fall  en analys av hur sponsorskapet ser ut.

Analysen innebär att besvara frågorna:

  • Vilka ledare är ”för”, ”neutrala till” eller ”emot” förändringen?
  • Vilka ledare har ”stor” respektive ”liten” påverkan på organisationens medarbetare och hur ser deras kompetens i förändringsledning ut?
  • Hur ser kompetensen gällande att leda förändring ut bland ledarna?
  • Hur ser kombinationen av ovanstående faktorer ut och hur påverkar detta möjligheterna att lyckas med förändringen?

Jag erbjuder denna tjänst till ett fast pris. Kontakta mig för att få mer information!

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om för följande kunder:

  • Swedish Space Corporation
  • Improviate – European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)