Riskanalys inför ett förändringsarbete

« Kom igång med ert förändringsarbete enkelt och till ett fast pris! »

Inför alla större förändring bör man alltid göra en övergripande riskbedömning som tittar på hur förändringen påverkar olika delar av organisationen, hur ledarskapet ser ut ur ett sponsor-perspektiv, samt inte minst, hur respektive individ inom den påverkade organisationen ser på förändringen som ska ske.

Jag utför med hjälp av ett strukturerat angreppssätt hämtat från Prosci´s verktygslåda, en komplett riskanalys inför ett förändringsarbete.

Jag erbjuder denna tjänst till ett fast pris. Kontakta mig för att få mer information!

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

  • Swedish Space Corporation
  • Improviate – European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)