Initial ADKAR-analys

« Kom igång med ert förändringsarbete enkelt och till ett fast pris! »

Varje förändring, oavsett om den är liten eller stor,  är för att bli lyckad beroende av att de människor som är påverkade av förändringen är ”med på tåget”. För att lyckas med förändringen och nå ett bestående resultat krävs ett strukturerat förändringsarbete där man i olika faser och utifrån olika behov arbetar med kommunikation, utbildning, ledarstöd och hantering av motstånd.

screenshot-2016-10-20-23-23-37

För att hjälpa olika individer på bästa sätt ur respektive individs behov och inställning till förändringen, är det en god hjälp att göra en ADKAR-analys. ADKAR-modellen beskriver följande 5 steg som varje individ behöver ta gällande en förändring.

  • Awareness: ”Jag förstår varför …”
  • Desire: ”Jag har bestämt mig för …”
  • Knowledge: ”Jag vet hur jag ska …”
  • Ability: ”Jag har förmågan att …”
  • Reinforcement: ”Jag kommer att fortsätta att …”

Modellen och mätningen visar på ett överskådligt sätt individers mognadsgrad inför och under det att en förändring sker.

Utifrån ett visst scenario, där en viss förändring är beslutad att genomföras, intervjuar jag en bestämd grupp medarbetare mellan 5-10 personer och mäter mognadsgraden inom gruppen.

Jag erbjuder denna tjänst till ett fast pris. Kontakta mig för att få mer information!

Läs mer om ADKAR-modellen här. Länk som öppnas i nytt fönster.

Referensuppdrag inom detta erbjudande finns att läsa om här:

  • Swedish Space Corporation