Länsförsäkringar AB

Mitt arbete på Länsförsäkringar inleddes med att jag, tillsammans med min samarbetspartner Dag Lotsander, hjälpte LFAB med ett Lean-införande i pilotform. Engagemanget från vår sida har varit kvar under åren.

Uppdragen jag gjorde åt Länsförsäkringar beskrivs närmare här.

Vill du ha mer info nu, kontakta mig på: Länk som öppnas i separat fönster