Min värdegrund

  • Tillitsfull – Transparens och ärlighet ska prägla mitt arbete och förhållningssätt
  • Stödjande – Att hjälpa andra att lyckas genom att stödja människors lärande och utveckling
  • Helhetssyn – Skapa en gemensam syn och förståelse för “Varför?”, “Hur?” och “Vad?”
  • Lyssnare – Jag leder och driver genom att lyssna och därigenom skapa insikt och förståelse
  • Partnerskap – Mina kunder ska kunna se mig som sin partner. Tillsammans med en partner kan man på ett uppriktigt sätt diskutera och dela med sig av det bra och dåliga, lära sig av det och bli bättre tillsammans.