Mina erbjudanden

Mina erbjudanden och leveranser till mina kunder är erfarenhetsbaserade och alltid tillämpade i tidigare uppdrag. Varje erbjudande kan stå på egna ben och har också alltid någon kundreferens att hänvisa till.

Jag har delat in mina erbjudanden i ”Rollbaserade erbjudanden” och ”Tjänstebaserade erbjudanden”. Jag har också valt ut några av mina tjänstebaserade erbjudanden och paketerat dom i lite mindre format, så att nya kunder kan prova på utan att ta för stora initiala risker eller kostnader.