Coach och rådgivare inom Metod & kultur

Ett uppdrag som innebär att verka som oberoende bollplank till den som är ansvarig för lean-kontoret på Länsförsäkringar AB. I uppdraget ligger att med jämna mellanrum diskutera och utveckla olika områden som är strategiskt viktiga för Länsförsäkringar för att säkerställa en fortsatt bra framdrift av arbetet med ständiga förbättringar, inklusive att hitta sätt att ta hem effekter och åskådliggöra dessa för koncernledningen.