MTR Tech (f.d. TBT Stockholm)

Interim projektchef

Uppdraget bestod av att leda och utveckla TBT Stockholms projektverksamhet med uppgift att utföra stora ombyggnader, garantireparationer och uppgraderingar av tunnelbanetåg.