Processansvarig

Innehade rollen ”Process Manager” för implementering av två processer som ingick i HR-funktionens ”Service Delivery Model”. I huvudsak var uppdraget att organisera och sätta upp den kompletta processen från verksamhet till utförare inom ramen för Vattenfalls europeiska funktion ”HR-direkt”. Funktionen skulle stötta samtliga Vattenfalls 35 000 medarbetare och chefer samt HR Business Partners.

Var under denna tid medlem i den europeiska ledningsgruppen för Vattenfall HR Services.