Coordination Manager HR

I samband med ett arbete innebärande en ”HR-transformatoon” av Vattenfalls europeiska HR-funktion, var jag ansvarig för den övergripande koordineringen inom HR Shared Service Center, vid implementeringen av ett 20-tal HR-processer gällande hela Vattenfall-koncernen.

Var under denna tid medlem i den europeiska ledningsgruppen för Vattenfall HR Services.