Lean-expert i pilot

Levererade en komplett modell för uppstart och införande av Lean i form av ett pilotinförande. Detta innebar bl.a. val av pilot, urval av kandidater till förbättringsledare, uppsättning av införandemodell, mm. Avslutningsvis arbetade vi fram ett beslutsunderlag för ett brett införande inom hela bolaget, vilket resulterade att ett beslut fattades om att införa Lean inom hela Länsförsäkringar AB under en 3-årsperiod. Resultatet av arbetet har varit mycket uppmärksammat inom Länsförsäkringar, men även externt i form av bl.a. en artikel i tidningen ”Kvalitetsmagasinet”.

Artikel i kvalitetsmagasinet om vårt leanarbete