Sagt om mig

Att få positiva omdömen strävar vi väl alla efter. Här samlar jag några. Låt mig också lägga in några citat från kunder i samband med utförda uppdrag:

  • Från lean-transformationen jag gjorde tillsammans med Dag Lotsander

”Från gnäll till professionell”

– Uttalat av en av handläggarna på Kundservice Hälsa på Länsförsäkringar, efter en
mycket lyckad Lean-pilot