Workshopledning

För att hantera specifika problemställningar eller utmaningar använder många organisationer någon form av workshopformat till sin hjälp. Här samlar man nyckelpersoner och arbetar tillsammans under en kort men intensiv tid. Resultatet av arbetet ska vara kloka, väl underbyggda och förankrade planer, beslut eller beslutsunderlag.

Att samla nyckelpersoner på detta sätt är ofta kostsamt och svårt att planera in, varför det blir viktigt att syften och mål verkligen uppnås och infrias och att arbetsmötet helt enkelt genomförs på ett smidigt sätt, från idé till slutresultat.

För att säkerställa att man når sina mål och får upp rätt energi i arbetsgruppen, är det ofta en god idé att ta hjälp av en professionell workshopledare som tar ansvar för att driva arbetsmötet.

Jag erbjuder workshopledning till er som har detta behov och om ni önskar även hantering av all praktiskt mötesplanering. För att skapa rätt engagemang hos deltagarna används beprövade övningar och metoder för att skapa delaktighet och energi i gruppen. Vid behov ingår även ett inspirationspass med 100% fokus på att skapa extra kreativitet i gruppen.

Sammanfattning av innehållet i detta erbjudande:

  • Beprövad behovsanalys inför workshopen, inklusive analys av risker
  • Praktisk facilitering av erfaren workshopledare som använder väl beprövade metoder och verktyg för att skapa bra engagemang och kreativitet bland deltagarna
  • Tydlig och spårbar dokumentation från arbetet
  • Vid behov finns tillgång till ett nätverk av resurser för tillhandahållande av mötesfaciliteter