Konsultrollen

Här är mina rekommendationer angående hur du som använder oss konsulter ska se på ”Konsultrollen”.

Använd oss konsulter som rådgivare baserat på erfarenheter från liknande utmaningar och med förmågan att tänka ”outside the box”. Låt oss ställa de frågor som ingen tänkt på eller kanske vågat ställa, och be oss förstås om våra råd. Men, och detta är avgörande, glöm inte att vara kvar i förarsätet. Min uppfattning är att det bästa sättet är att låta konsulter hjälpa dig att hitta en lösning, inte nödvändigtvis att presentera sin egen lösning. Till syvende och sist kommer konsulten inte vara där när alla förändringar ska träda i kraft och förverkligas – utan det är du i din roll som ledare som är där, och därför ansvarig. Därför måste du som chef eller ledare lita på din förmåga att hitta den bästa lösningen och göra dina egna beslut om vad som ska ändras och hur man ska genomföra det. Så ta inte ta risken att stå där i en framtida situation orsakad av förändringar som du inte helhjärtat trodde på, trots att konsulten lösning såg så bra ut!