Förändringsledarskap

En viktig del i mina erbjudanden är att hjälpa kunden att skapa ett förändringsledarskap inom sin organisationen. Jag gör det oftast genom att gå in i verksamheten och dess ledningsgrupp, vara delaktig i det dagliga arbetet gällande planering, uppföljning och styrning. Utifrån insikter som kommer i dessa möten och diskussioner, ger jag min bild av problem och möjligheter.