Jag är sedan 2014 certifierad förändringsledare inom Prosci.

Processen och de tillhörande verktygen som är utvecklade av Prosci är baserat på forskning i förändringsprojekt genomförda i över 2000 organisationer i 65 länder, under de senaste 14 åren. Metoden är effektiv, lätt att använda och är användbar vid alla typer av förändringar.

De verktyg, mallar och beskrivningsmodeller jag har med mig i alla min uppdrag, ger dig som kund ett stort mervärde där insikter kring förändring och sätt att beskriva detta sker med ett material och en verktygslåda som är i världsklass.